Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի քեզ յուսամք, ապաւինիմք,
Սրբուհի կոյս Աստուածածին, ա~հ,
Զմայրութիւնդ աղաչեմ.
Մարիամ, Մարիամ, մեղաւորաց յոյս,
Լեր մեզ բարեխօս, լեր մեզ բարեխօս
Եւ ազատեա ի գեհենոյն:

Գթա սիրով, Տէր բարերար,
Քո սուրբ ծնօղիդ խաթրին համար, ա~հ,
Զդատաստանին արա ինձ ճար:
Միածին, Միածին, աստուած իմ Յիսուս,
Լեր մեզ ողորմած, լեր մեզ ողորմած
Եւ ազատեա ի գեհենոյն:

Նայիմ ի յիս եւ զարհուրիմ,
Վարդ ի հուրն անշէջ մարշիմ, ա~հ,
Զայրի հոգիս ի քեզ, անձն իմ.
Մարիամ, Մարիամ, մեղաւորաց յոյս,
Լեր մեզ բարեխօս, լեր մեզ բարեխօս
Եւ ազատեա ի գեհենոյն:

Արարիչ Տէր քաղցր եւ բարի,
Որ միշտ խղճաս քո ստեղծուածի, ա~հ,
Մի' բարկանար քո ծառայիդ.
Միածին, Միածին, աստուած իմ Յիսուս,
Լեր մեզ ողորմած, լեր մեզ ողորմած
Եւ ազատեա ի գեհենոյն:

Տէր իմ Յիսուս ատեան նստի,
Համար խնդրէ զոր գործեցի, ա~հ,
Յայնժամ զի՞նչ տամ պատասխանի.
Մարիամ, Մարիամ, մեղաւորաց յոյս,
Լեր մեզ բարեխօս, լեր մեզ բարեխօս
Եւ ազատեա ի գեհենոյն:

Ի քեզ դիմեալ աղաղակեմ,
Զողորմութեան դուռդ բախեմ, ա~հ,
Բայց քո ծառայիդ աղաչեմ.
Միածին, Միածին, աստուած իմ Յիսուս,
Լեր մեզ ողորմած, լեր մեզ ողորմած
Եւ ազատեա ի գեհենոյն:


Ողբալով լամ եւ հառաչեմ,
Երբ դժոխոց տանջանքն յիշեմ, ա~հ,
Փրկութեան ճարն զքեզ ունիմ.
Մարիամ, Մարիամ, մեղաւորաց յոյս,
Լեր մեզ բարեխօ'ս, լեր մեզ բարեխօ'ս,
Եւ ազատեա ի գեհենոյն:

Սէֆիլ էրէց Համըթեցի,
Չունի տալոց պատասխանի, ա~հ,
Առաքեր ի հուր գեհենի.
Միածին, Միածին, աստուած իմ Յիսուս,
Լեր մեզ ողորմած, լեր մեզ ողորմած
Եւ ազատեա ի գեհենոյն: