Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Քրիստոս, տէր իմ արքայ,
Գոհութիւն քեզ միշտ յարակայ,
Դու իմ տարտիս ճարակ արա,
Ամէն չարէս զիս ազատեա:

Ի այս աստնվորիս վրայ
Ես միայն անյաջող գտայ,
Փորձանաց չարի դիպայ
՚Ւ ի ամէն բարեաց զրկեցայ:

Աւա՜ղ, թ՚ինչ անեմ հիմայ,
Յայս ղարիպ երկիրս որ անկայ,
Ըստկէ ՚ւ ի փողէ ելայ,
Եւ մարմնովս յոյժ հիւանդացայ:

Հինգ ամիս գլուխ չի կալայ,
Չոր փայտի նման փտեցայ,
Ստեղծող իմ աստուած, գթա,
Այս ցաւէս դու զիս փարատեա: