Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Մալն ինչ կանեմ, երբ որ յետինս աճալ է, աճալ է,
Ադամորդին խաբեաց ի կեանս զաճալէ, զաճալէ,
Խոստովանիմ` հոգոյ տալու մաճալ է, մաճալ է,
Մեղաւոր եմ, դուռդ եմ եկեր, մէկ Աստուած, դո՛ւ գիտես,
Զհալս տես, զհալս տես:

Աչերս շիլ, կռներս թիլ, լեզուս կապած, լեզուս կապած,
Հողս հատրած, ձեռքս խաչած մէջ պատանաց, մէջ պատանաց,

Մեղաւոր եմ, դուռդ եմ եկեր, մէկ Աստուած, դո՛ւ գիտես,
Զհալս տես, զհալս տես:

մեռեալ եմ, մեռեալ եմ,
Վա~յ այն օրին, որ ես մօրէս եղեալ եմ, եղեալ եմ,
Պտղէն կերեալ ու դրախտէն ելեալ եմ, ելեալ եմ.
Մեղաւոր եմ, դուռդ եմ եկեր, մէկ Աստուած, դո՛ւ գիտես,
Զհալս տես, զհալս տես:

Տասուերկու առաքեալքն ամէնն կարգ առին, կարգ առին,
Մասն ու մատաղ, ծուր ու աղօթք հետ մեռօնին կես արին, կես արին,
Պօղոս, Պետրոս քահանայից պէս արին, պէս արին.
Մեղաւոր եմ, դուռդ եմ եկեր, մէկ Աստուած, դո՛ւ գիտես,
Զհալս տես, զհալս տես:

Ծանր խօճայ, բեռդ մախմուր ֆռանկի, ֆռանկի,
Կոյս Մարիամ, ծամդ ոսկի սռանկի, սռանկի,
Ինքն ի լուսոյն, լուսոյն եղեր ըռանկի, ըռանկի.
Մեղաւոր եմ, դուռդ եմ եկեր, մէկ Աստուած, դո՛ւ գիտես,
Զհալս տես, զհալս տես:

Անմահ փաթշահ, կամար լոյս ես քո թախտիդ, քո թախտիդ,
Հրեշտակք ամէն խզմաթ կանին քո թախտիդ, քո թախտիդ,
Երկինք, գետինք, ծով եւ ցամաք հասրաթ ունին քո թախտիդ, քո թախտիդ,
Մեղաւոր եմ, դուռդ եմ եկեր, մէկ Աստուած, դո՛ւ գիտես,
Զհալս տե՛ս, զհալս տե՛ս: