Ժողովուրդի մը հոգեվարքը (Աքսորեալ հայերը Միջագետքի մէջ)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Էլ-հրատարակութեան աղբիւրը՝


«Գործ», Գրական, գիտական, հասարակական եւ քաղաքական ամսագիր, Բագու, 1917,
N 2, Փետրուար, էջ 79-139,
N3, Մարտ, էջ 40-99։