Բառացուցակ ախտանուանց եւ դեղօրէից

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁՕՆ
Ձօն ի յիշատակ ողբացեալ բժշկապետ Տոքթ. Տիգրան փաշա Փէշտմալճեանի, խորհրդական բժիշկ կայսերական պալատան, անդամ Առողջապահական բարձրագոյն ժողովոյն Կ. Պոլսոյ, անդամ Ֆրանսայի առողջապահական ընկերութեան, եւն, եւն. 1837-1894

Ն. Տ.