Ատանայի կեանքը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՏԱՆԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԸ

 

Լիվա

Գազա

Նահիյէ

Գիւղ

ԱՏԱՆԱ

 

2

Համիտիյէ

Գարաիսալու (Չէճէլի)

5

 

311

 

88

ԳՕԶԱՆ-ՍԻՍ

 

3

Հաճըն

Ֆէքէ (Վահգա)

Գարս Փազար

1

2

1

1

94

66

93

53

ՄԷՐՍԻՆ

 

1

Թարսուս (Տարսոն)

1

2

188

81

ՃԷՊԷԼԸ ՊԷՐԷՔԷԹ-ԷՐԶԻՆ

 

5

Օսմանիյէ

Իսլահիյէ

Փայաս

Խասսա

Պուլանըգ (Պաղչէ)

2

3

 

1

 

8

41

67

41

38

40

 

Ատանայի եւ շրջակայ Առաջն[որդական] Թեմերու քաղաք եւ գիւղերուն Հայ բնակչութեանց 1908 տարւոյն մարդահամարի պաշտօնական ցանկը:

Ատանա 17844, Տարսոն 3139, Մէրսին 2297, Չօգ Մարզուան 4850, Համիտիյէ 418, Օսմանիյէ 720, Միսիս 500, Հասան Պէկլի 1848, Պաղչա 722, Էօզէրլի 1056, Նաճարլը 437, Օճագլը 1940, Սիլիֆքէ 371, Եարփուզ 233, Էրզին 10, Գօզ օլուգ 290, Հայ գիւղ 190, Ինճիրլիք 250, Շէյխ Մուրատ 160, Գայըրլը 84, Կէմի Սիւրէն 37, Միհմանտար 43, Թանկրը Վէրտի 95, Մարա 85, Գայբագ պանըսը 25, Քիշնէշ 150, Էքպէզ 450, Ֆասըլ կամ Էյրի Պուճագ 70, Հաճըլար 40, Քիւրէճի 15, Տէմրէկ 5, Թէյէք 120, Իսլահիյէ 4, Գայա պաշը 25, Պաղչէ 26, Քէլլէր 178, Էնթիլլի 131, Քիւնէս 60, Փաշա Չիֆթլիկի 17, Պօսթան աղա Չիֆթլիկի 30, Գուշճու Մուսթաֆա 140, Գըզլաճ 60, Սավրանլը 30, Լափաճլը 490, Խառնը 524, Կէօք Չայիր 208, Գուրտլար 66, Ապտօղլու 340: