Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՇԽԱՐՀՍ ԵՍ Ի ՇՈՒՐՋ ԵԿԻ

Յաշխարհս ես ի շուրջ եկի
չի գտա սրտով սիրելի.
Զխելքուկս ի վրայ բերի,
իմ բազուկս էր իմ սիրելի:

Ղարիպ եմ ու խիստ լալի,
այս օտար երկիրս որ եկի.
Չունիմ հայր, չունիմ եղբայր,
չունիմ ես ոչ մէկ սիրելի:

Մէկիկ բարեկամ պիտէր,
որ ասի տարտերս ալանի,
Միթէ տեսնելով զնա,
սակաւ սիրտս մխիթարի:

Միթէ մայրս, երբ որ ծնաւ զիս,
անիծեց, թէ ղարիպ լինաս,
Երթաս ի յօտար երկիր,
հայր ու մայր ՚ւ եղբայր չունենաս:

Որ տեղ քոյր ՚ւ եղբայր տեսնաս,
դարձնես զերեսիկդ ու լաս.
Ի խորոց սրտէ հառչես,
ու հազար վա~յ անձինդ ասես:

Եւ սալն ալ սնարք առնես,
Ի վերայ հողուն քնանաս,
Գլուխդ ի վեր կալնես,
քան զԱստուած այլ ճար չունենաս:

Միթէ, իմ տէր, ինձ խղճաս,
ղարիպ տնանկիս գթաս,
Փրկիչ ՚ւ օգնական լինաս
փորձանացս, որ գան ի վերաս: