Սահակ Պարգեւեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆ,

ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԳԵՒԵԱՆ, Աթիլիաս-Լիբանան, 1983