Քնարախաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

Ներկայ հատորը լեցնող գրութիւնները առնուած են հետեւեալ աղբիւրներէն՝

1. Ոսկի ուռնակը —«Սիոն» ամսագիր, 1947 Մարտ, Երուսաղէմ։

2. Այն օրերուն «Սիոն» ամսագիր, 1935 Նոյեմբեր, Երուսաղէմ։

3. Աստուծոյ շունչով «Սիոն» ամսագիր, 1935 Մարտ, Երուսաղէմ։

4. Սասունցի Դաւիթ «Նայիրի» ամսագիր, Ե տարի, 1949, թիւ 3, 4, 5 եւ 6, Հալէպ։