Կլոդ-Արմէն Մութաֆեան. Հայերը եւ Երուսաղէմը

03.04.2014 00:00

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 
ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԹՈՒԱՆՇԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է 

Կլոդ-Արմէն Մութաֆեան «Հայերը եւ Երուսաղէմը»

Սիրով հրաւիրում ենք Ձեզ՝ Բաղրամեան պող. 40, ՀԱՀ, ՓԱ մասնաշէնք 1-ին յարկ, Ալեք Մանուկեան սրահ 

Զեկուցումն անդրադառնում է Սուրբ Երկրում, եւ մասնաւորապէս Երուսաղէմում, հայոց ներկայութեան պատմական արմատներին, Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքարանի հաստատմանը եւ ուխտագնացութեանը դէպի Տնօրինական վայրեր։ Յատուկ ուշադրութիւն է դարձւում Երուսաղէմում հայոց պատմամշակութային ժառանգութեան առկայութեան ու ուսումնասիրման խնդիրներին։ 

Քլոդ Արմէն Մութաֆեանը ծնուել է 1942 թ.՝ 1915 թ. ցեղասպանութիւնից մազապուրծ ծնողների ընտանիքում։ Նա մաթեմատիկայի դասախօս է եւ պատմական գիտութիւնների դոկտոր։ ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանեան անդամ։Կիլիկիայի Հայոց թագաւորութեան պատմութեան եւ մշակոյթի վերաբերեալ բազմաթիւ աշխատանքների հեղինակ է։

Երեք մեծ ցուցահանդէս է կազմակերպել.
• «Կիլիկիայի հայոց թագաւորութիւնը»՝ Սորբոնի մատուռ (1993),
• «Հռոմ – Հայաստան»՝ Վատիկան, Սիքստինեան սրահ,
• «Գրի մոգականութիւնը»՝ Մարսել (2007)

2002 թ. Փարիզ 1 Պանթէոն Սորբոն համալսարանում պաշտպանել է թեզ՝ «Հայկական դիւանագիտութիւնը խաչակրաց արշաւանքների ժամանակաշրջանում» թեմայով։

www.digilib.am, dlinfo@aua.am 
հեռ. 010 51 2767

Տեսանյութը

***
***

 ***
Հայկական ձեռագրական ժառանգութեան խոշորագոյն պահոցներից՝ Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքարանի մատենադարան (Սբ. Թորոս)։

***
Նորայր արքեպիսկոպոս Պողարեան 
(հայագէտ, մատենագէտ, ձեռագրագէտ, հեղինակ Երուսաղէմի Հայոց պատրարքարանի Մայր ձեռագրացուցակի)***
Թագաւորական ընտանիքը՝ Լեւոն Բ եւ Կեռան թագուհի՝ զաւակների հետ (Դրուագ Կեռան թագուհու աւետարանից, Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքարան, ձեռ. թիւ 2563, թ. 380)։
***
Ուխտաւորական հետքեր Սրբոց Յակոբեանց վանքում (Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքարան)։***
Դրուագ Քէօթահիայի հախճապակեայ արուեստից 
(Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքարան)

***
Դրուագ Թորոս Ռոսլինից***

Մաղաքիա Օրմանեան,

Հայկական Երուսաղէմ: Նկարագիր Աթոռոյ Սրբոց Յակոբեանց, Երուսաղէմ, Տպարան Սրբոց Յակոբեանց, 1931

(տե՛ս http://www.dictionnaires-machtotz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=71&lang=hy)***
ԱՂԱՒՆՈՒՆԻ ՄԿՐՏԻՉ,

Հայկական հին վանքեր եւ եկեղեցիներ Սուրբ Երկրին մէջ, Երուսաղէմ, 1931։

(http://www.digilib.am/digilib/?menu=10&wrk=1191&captn=13614&wrpg=0&aupg=0***

ԱՂԱՒՆՈՒՆԻ ՄԿՐՏԻՉ,

Սուրբ Երկրին սրբավայրերու աւանդութիւնները, Երուսաղէմ, 1936։

(http://www.digilib.am/digilib/?menu=10&wrk=1328&media=274&mediaPg=0&mediaZoo=400&wrpg=0&aupg=0


***
ԱՂԱՒՆՈՒՆԻ ՄԿՐՏԻՉ,

Միաբանք եւ այցելուք Հայ Երուսաղէմի, Երուսաղէմ, 1929։

(http://www.digilib.am/digilib/?menu=10&wrk=1192&media=265&mediaPg=0&mediaZoo=400&wrpg=0&aupg=0)***

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆՑ Տ. ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ,

Ժամանակագրական պատմութիւն Ս. Երուսաղէմի, հատոր Ա, Երուսաղէմ, 1890։

(http://www.digilib.am/digilib/?menu=10&wrk=1447&media=305&mediaPg=0&mediaZoo=400&wrpg=0&aupg=0)

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆՑ Տ. ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ,

Ժամանակագրական պատմութիւն Ս. Երուսաղէմի, հատոր Բ, Երուսաղէմ, 1890։

(http://www.digilib.am/digilib/?menu=10&wrk=1448&media=306&mediaPg=0&mediaZoo=400&wrpg=0&aupg=0)***

Մեկնաբանություններ