Հայրէններու բուրաստանը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀԱՅՐԷՆՆԵՐՈՒ ԲՈՒՐԱՍՏԱՆԸ. ՍԻՐՈՅ ԵՐԳԵՐ, ՊԱՆԴՈՒԽՏԻ ԵՐԳԵՐ վերագրուած Նահապետ Քուչակ վարպետ աշուղին եւ իր հետեւորդներուն. ԽՐԱՏԱԿԱՆ, ԱՅԼԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ՏԱՂԵՐ վերագրուած Նահապետ Քուչակին, Յովհաննէս Պլուզին, Ֆրիկին, Պիւլպիւլ Վարդապետին. ԱԿՆԱՅ ՀԱՅՐԷՆՆԵՐ.

Համախմբեց եւ ի լոյս ընծայեց քննական ուսումնասիրութեամբ մը եւ ծանօթագրութիւններով Արշակ Չօպանեան, Փարիզ, 1940

(Հրատարակութիւն Հ. Բ. Ը. Միութեան, Մելգոնեան մատենաշար)