Քիւրդօ-Հայ պատմութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԱՆՍԻՔԼՕՓԷՏԻՆԵՐԸ   ՔԻՒՐԴԵՐՈՒ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
(1882)
(Ընդհանրապէս ուսումնասիրուած Քիւրդիստանի մէջ ապրող գիտնական միսիօնարներէ)
ՔԻՒՐԴԵՐՈՒ ԹԻՒԸ ԹԻՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ

 

Անձ

Էրզրումի փաշալըգ, որու մէջ ամփոփուած են Երզնկան, Բաբերդ, Պայազիտ եւ Տէրսիմի լեռները.

350, 000

 

Տիարպէքիրի փաշալըգ. Սանճագներ, Մալաթիա, Մարտին եւ ասոնց ստորակարգեալ ցեղերը.

320, 000

Պիթլիսի փաշալըգ. Մուշ, Սղերդ, եւ Մօտկանի գաւառները. Սասուն Սիրուան եւ հիւսիսային Պօհտան.

130, 000

Վանի փաշալըգ եւ Հէքեարիի սանճագը. Նօմատ ցեղերը՝ արաբ եւ պարսիկ սահմանագլխի վրայ.

170, 000

Խարբերդի փաշալըգ եւ Տէրսիմի մէկ մասը.

130, 000

Մուսուլի փաշալըգ. որ իր մէջ կ՚ամփոփէ հարաւային Պօհտանը, Ամէտիա, Ռըվանտիւզ եւ Գօյ-Սանճագ՝ Պիլպաս եւ Պալըգ ցեղերու հետ եւայլն.

250, 000

Սիւլէյմանիէ փաշալըգ. Պաղտատի սահմանագլխի ստորակարգեալ ցեղերու հետ.

150, 000

Թիւրքիոյ Քիւրդերու ընդհանուր թիւը.

1, 500, 000

 

ՔԻՒՐԴԵՐՈՒ ԹԻՒԸ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Ատրպատականի Քիւրդեր. որ իր մէջ կ՚ամփոփէ Միկրիս, Սօուչպուլաղ, Լահիջանի Պիլպաս, Իւսհնէի Զէրզաս, Շըկակներ, Հայտարանլիներ, Ճէլալիներ, եւ Արարատեան սահմանի ցեղերը ի Սարդաշտ.

250, 000

Իսկական Քիւրդիստան կամ Սիննա Արտէլան.

120, 000

Քիրմանշահի նահանգ. որ կ՚ամփոփէ իր մէջ Գուրանի, Քալհուրի եւ Զէնկնէհի ցեղերը եւայլն.

230, 000

Խորասանի Քիւրդեր. ի Պըճնըրտ եւ Քէչան, ցրիւ եկած Իրանի նահանգներուն մէջ.

150, 000

 

750, 000

 

ԷԼԻԶԷ ՐԸՔԼԻՒԻ ՑՈՒՑՈՒՄՆ

Թիւրքական Քիւրդիստան եւ Ասիական Թիւրքիոյ ուրիշ գաւառները.

1, 300, 000

Պարսկաստանը չը հաշուած Լօռիներ եւ Պախդիարները.

500, 000

Աֆղանիստան եւ Պելուջիստան

5, 000

Ռուսական Անդրկովկաս.

13, 000

 

1, 818, 000

 

Պերլինի արեւելեան քաղաքագէտներէն Davis Trietschը, որ հրատարակած է «Ֆրանգֆուրթէր Ցայթունկի» մէջ՝ «Թիւրքիոյ գերակշռութիւնը» խորագրով յօդուածը, ցոյց կու տայ Ասիական Թիւրքիոյ բնակիչներու թիւը 17, 500, 000։

Որոնցմէ Քիւրդերունը՝ 1, 250, 000

(Տե՛ս «Ազատամարտ» 1910, 12/25 Յուլիս)