Ծակ պտուկը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբ


Յակոբ Օշական, Ծակ-պտուկը, Անթիլիաս, 1996