Ծակ պտուկը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԹՈՒՐՔԵՐԷՆ ԲԱՌԵՐ 

Ազապ - ամուրի, աշխարհ չմտած

Աճելէ - աճապարանք

Ամճա - հօրեղբայր

Այինկաճի - մաքսանենգ

Արան - միջեւ 

Գազա - գաւառական կեդրոն, թրքական վարչական բաժանում

Գիզիր - Գզիր, գիւղացիին ենթակայ պաշտօնեայ 

Եալ - ծովափեայ ապարանք

Եար սիրեկան 

Էնթարի - պարեգօտ. նաեւ՝ գեղջկական հասարակ վերնազգեստ

_ թեթեւ, անթեւ վերարկու

Էֆէ - ինքնավստահ եւ սնապարծ մարդ 

Թամամ - կատարեալ, ամբողջ 

Ժանտարմա - քաղաքային ոստիկան 

խաթեր - որպիսութիւն, սիրոյն. իր խաթեր՝ իր սիրոյն

Խաթուլը կերտան - վիրաւորուած, խանգարուած որկոր

Խապակայութիւն - առատաձեռնութիւն. նաեւ՝ անպարէզ կարդալ

Խաս - հարազատ

Խատիֆէլի - թաշազգեստ

Խէր - բարիք, օգուտ

Խսմէթ - բախտ, պատեհութիւն

իրխա - օղակ, խրխա-խրխա - օղակ-օղակ 

Կեավուր - անհաւատ

Կէնճ - երիտասարդ 

Հիւնէր - ձիրք 

Ճին - սատանայ 

Մաուզէր - (գերմ. ) գերմանական հրացան

Մարթին - ռազմական զէնք

Մուխթար - գիւղապետ. քաղաքային վայրերու մէջ՝ թաղային լիա զօր կառավարիչ

Մուշամպա - մոմլաթ 

Շալվար - լայն տաբատ

Շախա - կատակ

Շէրպէթ - օշարակ 

Չալըմ - ցոյց, յոխորտանք, սեթեւեթանք

Չէրէզ - չիր, չոր միրգ 

Պելլի - յայտնի

Պէրէքէթ - օրհնութիւն, առատութիւն, լիութիւն

Պիլէ - նոյնիսկ

Պոյ - հասակ

Պոս - տեսք 

Ռէժի - ծխախոտի ընկերութիւն, որ ունէր Թուրքիոյ մենաշնորհը 

Սալթանամ - արեւելեան տարազի թեթեւ բաճկոն՝ լայն թեւերով, է առանց օձիքի եւ կոճակի

Սուլֆաթօ - լուծողական, անգլիական աղ

Սայվան - եզրափոթ, ծայրերու դարձուածքը

Սանտալ - մուճակ. նաեւ՝ նաւակ

Սինսիլէ - գերդաստան, տոհմ 

Տալիան - ծովուն մէջ կազմուած պատնէշ

Տահա - դեռ, տակաւին, դեռեւս

Տէնկ - հակ

Տէտէ - մեծ, ծեր մարդ

Տէօլ - սերմ

Տիլիմ - մաս, կտոր. տիլիմ - տիլիմ - մաս - մաս, կտոր - կտոր

Տիվիթ - կաղամար 

Փիճ- ապօրինի ծնունդ, անհարազատ. կը գործածուի նաեւ լակոտի ստամբակի առումով՝

Փոթուո - թրքական լայն տաբատ 

Ֆաբիզ - տոկոս

Ֆիստան - կանացի զգեստ