Ծակ պտուկը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՅԵՐԷՆ ԲԱՌԵՐ 

Ակիշ - երկաթէ երկար ձող, մէկ ծայրը կեռ, միւսը՝ տափակ

Անստգիւտ - անթերի, կատարեալ, անարատ

Ամբարիշտ - կրօնք չունեցող, անօրէն, անգութ

Առք - հմայք, շուք, փառք

Արջասպ - ծծմբաթթու 

Գելում - պրկում, ճնշում, ճմլում

Գուբ - փոս, ջրհոր, տակառ, խորունկ տիկ

Գուլ - ոչ սուր, ոչ բութ

Գունճ - գուղձ 

Դանդիր - գերեզմանային խաւար, փտութիւն, քայքայում

Դերբուկ - քարքարուտ տեղ, խորտուբորտ, անհարթ 

Զաղփաղփուն - դիւրաբեկ, տկար, փափուկ, խարխուլ, խախուտ

Զաքաո - պիսակ, բիծ, ցան 

Թաւ - մազեղ,

թաւարծի Ճիկ - թռչունի հանած ձայն 

խալկին - կաթսայ

Խավորդ - հաղորդութիւն

Աշնչել - խոկալ

Խոռ - կրակի սեւցած փոքր կտոր

Խօլ - տգեղ, յիմար, անմիտ, ցնորական, խենթ 

Կարժ - դերձան, դերձանի կապոց, իլիկի վրայ մանած թել

Կափուցանել - փակել, գոցել

Կոճ - կոճղ

Կունք - կարճատեւ, թեթեւ քուն

Կոշկոճագին - տանջագին 

Հեստ - ըմբոստ, անհնազանդ 

Ճոթ - ծայր, եզր, ման, կտոր 

Մաղաղկուն - մտածկոտ, մտախոհ, թմրած

Մամուկ - սարդ, սարդոստայն. նաեւ՝ անորոշ տեսակի խոտ 

Շիկէրէ - վայրենի, արու ոչխար 

Պարտասուն - խոնջ, յոգնաբեկ

Պինչ - ռնգունք

Պռատ - կիսատ, կիսակատար 

Չզաքաղում - թուլացում 

Տաղտապուն - նեղուած

Տառատոկ - թիկնոց, լօթիկ 

Փուր - ծառի տերեւ, մեծ ձուկերուն թեփ