Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

95. ՄԻՐԻՃԱՆ ԱՐԹԻՆԵԱՆ.

Բերայէն, 30 տարու, «Լ. Հէրալտ»ի գրաշարներէն, Դաշնակց. ամբաստանութեամբ Այաշ աքսորուած։