Յուշարձան Ապրիլ տասնըմէկի

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

150. ԱՐՏԱՇԷՍ ՍՕԼԱՔԵԱՆ.

Ծն. Վան։ 1901ին Երամեանէ ընթացաւարտ՝ կը պարապի ուսուցչութեամբ եւ 1908ին կը կազմակերպէ ծննդավայրին թատրոնը, բեմադրելով իր հեղինակած Ընտանիքը, նաեւ ուրիշ թատրերգութիւններ։ Բացի պօլսահայ թերթերու իր աշխատակցութենէն՝ 1906ին կը հրատարակէ Ասուպ խմորատիպ հանդէսը, յետոյ Կոչնակը որուն կը միանայ Բրուտեան։ Ինք եւ ստորեւ նշանակուած 4 ընկերները տեղւոյն Հնչ[ակեան] կուսակցութեան վարիչներն էին, որոնք հակառակ Քէօսթէնճէի ծանօթ ժողովին համամիտ չըլլալնուն՝ մինչեւ ապստամբութեան օրը (4/17 Ապր. 1915) բանտը կը մնան եւ հոն կ’սպաննուին Ճէվտէթի հրամանով, մինչ անդին կը շարունակուէր համակուսակցական եւ համաժողովրդական հերոսամարտը, Դաշնակցականներու ղեկավարութեամբ։