Արտաշէս Աշխարհակալ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԹԱՏՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ԵՐԳԱԽԱՌՆ Ի ՀԻՆԳ ԱՐԱՐՍ ԵՒ Ի ՄԻ ՊԱՏԿԵՐ
       <1 յուլիս, 1869>
       ԱՆՁԻՆՔ ԹԱՏԵՐԱԽԱՂԻՆ
       ԱՐՏԱՇԷՍ Ա, արքայ Հայոց
       ՏԻԳՐԱՆ Բ, արքայ Հայոց
       ԿՐԻՒՍՈՍ, արքայ Լիւդացւոց
       ՄԻՀՐԴԱՏ, բդեշխ Վրաց՝ փեսայ Արտաշիսի
       ՎՐՈՅՐ, սպարապետ Հայոց
       ՎԱՐԱԺ, զինավարժ Տիգրանայ
       ԱՐՇԷԶ, զինակիր Արտաշիսի
       ԽՈՍՐՈՎ, դեսպան Հայոց
       ՎԱՀՐԱՄ ՎԱՀՈՒՆԻ, քրմապետ Հայոց
       ԿԱՄԱԴՐՈՍ, մտերիմ Կրիւսոսի
       ՊԻՒԹՈՍ, քրմապետ Լիւդացւոց
       ՈՐՄԶԴՈՒԽՏ, սիրուհի Արտաշիսի
       Թիկնապահք, զօրապետք, զինուորք, պահապանք, պալատականք, դահիճք, քուրմք, նաւաստիք։