Օրագրութիւններ (1912-1915)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

23. Չորեք[շաբթի, Դեկտ. 25/7 Յունուար, 1914]


Նամակ Վահանէն, որ Հինգշաբթի առտու ինծի պատգամաւորութեան մը գալուստը կ’իմացնէ: