Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Fiction  

Կ. Յ. ՓԱՇԱՅԵԱՆ, ԱՂՋԿԱՆ ՄԸ ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆԸ (Նորավէպ), Կ. Պոլիս, տպագր. Նշան Կ. Պէրպէրեան, 1895։