Թարգմանութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

***

«Կը խնդրէի որ թոյլ տայիք ինձ, Տիկի՜ն,
«Ի՜նձ, Մուսայի ախտավարակ զաւակին,
«Հանգչեցնել բանաստեղծի տխրագին
«Իմ գլուխըս կարապի ձի՜ւն ձեր կուրծքին » ։

-«Ինչպէ՜ս, Պարո՜ն, այսպէս բաներ համարձակ,
«Մարդերու մէջ առաջարկել ինձ կրցաք » ։