Թարգմանութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԵՐԵՔ ԾԱՂԻԿՆԵՐ

Աղուոր գիշեր մ՚ուր կը զեղու հոգին՝
Ցորեններու մէջ՝ կապտածաղիկին
Համբո՜յր մը տուի, համբո՜յր ջերմագին.
Ո՜վ դուք որ կ՚անցնիք, քաղեցի՞ք դուք զայն ։

Թախծոտ էր հոգիս, երկինքըս տրտում,
Բայց ծաղիկներուն անո՜ւշ էր բուրում,
Իմ սէ՛րս դրի ես վարդի խորքում.
Ո՜վ դուք որ կ՚անցնիք, պիտի քաղէ՞ք զայն ։

Սրափուշին քով ծարաւա՜ծ, թախծո՜տ
Որ իր անձկութեամբ զիս քաշեց իր մօտ,
Վէրքերս թողուցի ես մելամաղձոտ.
Ո՜վ դուք որ կ՚անցնիք, ո՜հ, մի քաղէք զայն ։