Թարգմանութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶԳԱՑԱԿԱՆ ԽՕՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Հին պարտէզին մէջ սառած, ցուրտ, մենարա՜ն,
Քիչ մ՚առաջ անցան երկու կերպարան ։

Աչքերնին մեռա՜ծ, թո՜յլ է շրթունքնին,
Խօսքերնին հազիւ երբեմն կը լսուին ։

Հին պարտէզին մէջ սառած, ցուրտ, մենարա՜ն,
Արթնցուցին անցեալն երկու ուրուական ։

-Հին օրերու մեր հիացումն կը յիշե՞ս ։
-Ինչո՞ւ ուրեմն զայն մտքին մէջ կը ձգես ։

-Սիրտըդ տրոփէ՞ երբ իմ անունս լոկ հնչէ ։
Երազի մէջ տեսնե՞ս հոգին իմ միշտ ։ - Չէ՛ ։

-Երջանկութեան ա՜հ այն օրէն հրճուալի՝
Ուր բերաննին միացնէինք ։ - Կարե՜լի ։

-Ի՜նչ մեծ էր երկինք, որքա՜ն մեծ էր յոյս ։
-Յաղթուած փախա՜ն՝ յոյսն երկինքին մէջ անլոյս ։

Այսպէ՜ս գնացին վարսակներուն մէջ անբեր.
Գիշերը միայն լըսեց իրենց այդ խօսքեր ։