ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1914

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 համար, ամսագիր, 48 էջ, ընդհ. 480 էջ:

Բ. Բանասիրականք, Գրականք, Գեղարուեստականք, Քերթողականք, Գիտականք, Քաղաքային ակնարկ, Վիպականք, Ազգային արձագանգ, Հնագրական, Լեզուաբանական, Գրախօսականք:

Գ. Աւգերեան Հ. Յովհաննէս:

Դ. Երկսիւն, միասիւն, երբեմն քառասիւն:

Զ. Բովանդակութիւն  ամեն համարի սկզբում կամ վերջում:

 

*  Ազգային արձագանգ  [ Պարբերական մամուլից ]. Ա/41-6; Բ/94-6; Ե/226-9, 230-1; Զ/288 (Աժբ) նկ.:

Բվնդ. Տաղանդաւոր Հայ մը [ Մուշեղ Վայկունի ] որ 100 հազար տոլար կը վաստկի իր ըրած Գիւտովը / «Ազատամարտ»; Չերքեզահայերը: [ Վիճակագրութիւն ] / «Ժամանակ»; Հայ բանախօսը [ Ղեւոնդ Տայեան ] Հռօմում /  Ա. Մ. Եզեկեան  «Մշակ»; Կոյր հայ բժիշկը [ Հազարապետեան ] / «Յուսաբեր»; Հարրի Ֆլիս Բլոս Լինչ: [ Կենսագործունէութ. համառօտ ] / «Հորիզոն»; Լինչի Հայազգի մայրը / «Ազատամարտ»; Բրօֆ. Միւլլէր [ հայագէտի մահը ] / «Բիւզանդիոն»; Մեռելներուն Ետեւէն: [ Ժառանգութիւն, ռումինահայ Քօսթիքա Պըեըգլուի մահը ] / « Ecoul Armeniei »; Մահ Հայասէր Ֆրանսիս Տը Բրէսանսէի; 200000 Ֆրանքի նպաստը [ Արեւելեան Հայաստանում թուրքահպատակ հայերի ] /  Տ. Տօղրամաճեան  «Ժամանակ»; Մկրտիչ Փորթուգալեանի Յոբելեանը / «Հայ-Կեանք»: Ասորատառ Հայերէն Աւետարան / «Արմէնիա»; Մահ Մկրտիչ էֆ. Մեզպուրեանի / «Բիւզանդիոն»; Մարիամ Խատիսեան[ ի մահը ] / «Հովիտ»; Հնագիտական ընկերութիւն մը [ Մոսկուայում` Մարտիրոս Սարեանի կազմակերպած  ] / «Ժամանակ»: Քսանեւհինգ ամեակ Նիկողայոս Տիգրանեանի երաժշտական գործունէութեան / Յոբելեանական Յանձնաժողով; Մի Համակրելի Յոբելեան [ Բագուի Հայոց Մարդասիրական Ընկերութեան 50-ամեակը ] /  Համբարձում Առաքելեան  «Մշակ»; Իսահակ Յարութիւնեան[ ի մանկավարժական եւ գրական գործունէութ. ] / Յոբելեանական Յանձնաժողով; Տիար Բիւզանդ Մասրաֆի Շերամաբուծական յաջող ձեռնարկը /  Ս. Պ.  «Յուսաբեր»: Լիվոռնոյի Հայ. Կաթող. Եկեղեցւոյն Երկհարիւրամեակը; Գեր. Գր. Ծ. Վ. Վայնաչարեան Ընդհ. Մեծաւոր Զմմառեան Միաբանութեան / «Կաթողիկէ Արձագանգ»:

 

ԱԹՃԵԱՆ Հ. ԼԷՈՆ.

(*) -  Ազգային եկեղեցական բանաստեղծութեան պատմական զարգացումը. Տե'ս 1913:

* -  Chateaubriand en orient  /  Հ. Լ. Աթճեան. Զ/286-7 (Ագ):

Հ. Կարապետ Տէր-Սահակեանի ուսումնասիրութիւնը` Ռընէ Շատոբրիանի ճանապարհորդագրութիւնը, արուեստը եւ հոգեբանութիւնը:

 

*  ԱՃԱՌԵԱՆ ՀՐԱՉԵԱՅ. Հայերէն նոր բառեր  /  Հ. Աճառեան. Գ-Դ/179-81; Ե/209-14; Զ/251-6; Է/301-7 (Աե):

Բվնդ.  Զենոբ Գլակի մէջ; Մխիթար Գոշի առակագրքին մէջ (Տպ. Վենետիկ, 1854); Մխիթար Գոշի դատաստանագրքին մէջ (Տպ. Բաստամեան, Վղրշպտ. 1880); Կնիք հաւատոյ մէջ (Տպ. Էջմիածին, 1914); Կիրակոս Գանձակեցւոյն մէջ (Տպ. Վենետիկ 1865); Վարդան Վարդապետի պատմութեան մէջ:

 

ԱՅՏԸՆԵԱՆՑ Հ. ԳՐԻԳՈՐԻՍ.

* -  Անմոռանալի բայց մոռացուած յուշիկներ  [ կամ ]  Մոռացուած բայց անմոռանալի յուշիկներ  /  Հ. Գրս. Այտընեան. ԺԱ-ԺԲ/450-60, 1914; Գ/84-7; Դ/114-7, 1915 (Ազ) Տծ, նկ.:

Շիրակի դաշտավայրը: Շիրակի նկարագիրը գրականութեան մէջ: Գիւմրի (Ալեքսանդրապոլ) քաղաքը: Քաղաքի գերեզմանոցը, 38 տապանաքարի նկարագրութիւնը եւ տապանագրերը Խոճավանքի Գերեզմանոցը, Թիֆլիս [ տապանագրեր թուագրուած ] 201-208:

* -  Գայթակղիմ  [ բառը ] Փաւստոս Բիւզանդ. Պտմ. Վենետ, 1865, 126 էջ; Կիրակոս Գանձակեցի. Պտմ. Վենետ, 1865, 47 էջ /  Հ. Գրս. Այտընեան. Զ/257-8 (Աե):

* -  Գերեզմանի ծաղիկը  «Անցորդ, ըզգո'յշ զիս մի' կոխեր անխնայ, …» /  Հ. Գրս. Այտընեան. Բ/96 (Բե):

* -  Իմահ ամի հնոց եւ ի ծնունդ Ամանորոյ  1913-1914 «Յօրհասական երկանցն ի ցաւս Ամանակ: …» Օտարութեան մէջ մեռած երիտասարդ հասակին  (Առ Ազնուաշուք Տիկին Կատարինէ Չրախեան, Սիմֆերոպոլ) «Գարնանագեղ թ'երբէք արեգ մը այգուն…» Տապանագիր  (Սր. Այտ. ին) «Ես որ կեանքէս զըրկըւեցայ անվայել, …» /  Հ. Գրս. Այտընեան. Ա/32-4 (Բե):

* -  Խեղճ որբուկներին Հայրենիքիս  Աւստրիոյ գահաժառանգին` Փրանկիսկոս Փերդինանդի` եւ իւր Դքսուհի տիկնոջը սպանուելուն առթիւ 28 - 6 - 1914 «Երկընքին կից` քու բաԽրձըր թռի'չքըդ, Արծիւ, …» /  Հ. Գրս. Այտընեան. Է/322-3 (Բե):

* -  Հաւատք  «Մերթ առաջնորդ ցուպ բանաւոր կ'ըլլայ իրեն…» /  Հ. Գրս. Այտընեան. Ե/225-6 (Բե):

* -  Հոգեկից ընկեր Հ. Ղուկաս Բժիկեանին կոթող անմահութեան  «Ա~հ, ո'վ եղբայր, նաեւ դո՞ւն, …» /  Հ. Գրս. Այտընեան. ԺԱ-ԺԲ/461-2 (Բե):

* -  Վենետկոյ սուգը  Եղերգ 1914 Մարտ 19ի արկածեալներուն (Նկարագիր եւ մենասիրի խոկումներ) «Անդորրական ծոցին մէջ Վենետիկի լճակին…» /  Հ. Գրս. Այտընեան. Գ-Դ/174-8 (Բե):

* -  Փաւստոսի մէջ ամենակարեւոր ուղղելիք  [ կամ ]  Փաւստոս Բիւզանդի համեմատութիւնը Մեսրովպ Երիցու ծաղկաքաղին եւ ուրիշ  [ Ագաթանգեղոս, Սոփերք, Եղիշէ ]  գրուածքներու հետ: [ Ուսումնասիրութիւն ] /  Հ. Գրս. Այտընեան. Ը-Թ-Ժ/368-73; ԺԱ-ԺԲ/473-5 (Աբ) Տծ:

 

ԱՐՍԷՆ-ԵՐԿԱԹ.

* -  Անձրեւին աղմուկը  «Գիշերին մէջէն աղմուկն անձրեւին…» Գեղեցկութիւն  «ԳեղեցկութիԽւն, քու մեհեանիդ մարմարէ…» Ալիշան  «Քընարներու քաղցրիկ դողն էր հոգին, …» Մկրտիչ Փորթուգալեան իր քառասնամեայ յոբելեանին առթիւ  «ՀայրենասէԽր, պիտ ուզէ քեզ համար…» Կեանքին փառաբանութիւնը  «Կ'ապրիԽն անոնք` որ տանջանքի մը բովէն, …» /  Արսէն-Երկաթ. Զ/258-9 (Բե):

* -  Հայր Ղեւոնդ Ալիշան իբրեւ քերթող  Ընթերցումներ /  Արսէն-Երկաթ. ԺԱ-ԺԲ/462-4, 1914; Գ/75-7, 1915; Ա-Զ/27-9, 1916 (Աա):

Նաեւ Ղեւոնդ Ալիշանի բանստղծթ. —ներից հատուածներ:

* -  Pro Patria  «Հայրենիքի փառքին համար ոսկեղէն…» Գրուած ծննդեան քսանամեակին առթիւ  «Ո~վ կորսըւած մանկութիւն, …» Իրիկուան աստղը  «Իրիկուան աստղ, դեռ չէ թողած…» Նախերգանք  «Ո~վ Հայրենիք պանծալի, դըրախտավայր ու լուսագեղ, …» Հայրենական քաղցրութիւններ  Գեղօն Նաւասարդի «ՆաւասաԽրդ, …» /  Արսէն-Երկաթ. ԺԱ-ԺԲ/464-8, 472 (Բե):

* -  Non omnis moriar  «Այո' կ'արժէ տանջուիլ, յուսալ սիրելով, …» Հին իրիկուն  «ՕԽ թեթեւ խումբը կոյսերուն աղբիւրին մօտ, …» Յոյսը  «ՈԽվ Յոյս, պատրանք երջանկութեան, իմ հոգիս…» /  Արսէն-Երկաթ. Գ-Դ/178-9 (Բե):

 

ԱՒԳԵՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.

* -  Արուեստագիտական գործեր եւ դիպուածը  /  Հ. Յ. Աւգեր.. Բ/82-5, ըստ իտալացի Պաօլօ Բելեզայի ( Paolo Bellezza ):

Բվնդ. Երաժշտութեան ասպարեզին մէջ; Նկարագրական արուեստներու մէջ; Գրական ասպարեզին մէջ; Տէ Ամիչիս, Պարրիլի; Ռովեդդա, Գոլլոտի:

* -  Գրախօսականք  /  Հ. Յ. Աւգեր.. Գ-Դ/181-9 (Ագ) նկ.:

Սարգիսեան Հ. Բարսեղ. Մայր Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ. Հ. Ա. Վենետիկ: Ս. Ղազար.   I-XX, 838 էջ Conybeare Fred. & Wardrop Oliver. A Catalogue of the Armenian Manuscripts in the British Museumգ to which is appended A Catalogueof Georgian Manuscripts in the British Museumգ. L[ndon, 1913; Աստուածատուրեան Սահակ Ծ. Վ. Պատկերացոյց հաւաքածոյ մասնաւոր հնութեանց Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի եր շրջակայից. Պրակ Բ.. Յերուսաղեմ: Տպ. Ս. Յակոբեանց, 1913; Կոստանեանց Կ. Վիմական տարեգիր. Ցուցակ ժողովածոյ արձանագրութեանց Հայոցզ; Աճառեան Հրաչեայ. Էմինեան Ազգագրական Ժողովածու. հրատարակութեամբ Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց. Հ. Թ. Հայերէն գաւառական Բառարան. Թիֆլիս, 1913; Մ. Աբեղեան. Ս. Յարութիւնեան Խորենացւոյ պատմութիւն Հայոց (Ծախիւք Տեառն Սուքիասայ Արք. Պարզեանց) Պատմագիրք Հայոց. Հ. Բ. Գիրք Առաջին. Տփղիս: Արագատիպ Մ. Մարտիրոսեանց, 1913; Թէրզիպաշեան Գէորգ Ծ. Վ. Հայք եւ Կոստանդիանոս կամ Ս. Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ ի Հռոմ ուղեւորութիւնը. Ի յիշատակ վեշտասաներորդ հայիւրամեակի Միլանու հրովարտակին. Կ. Պոլիս: Տպ. «Կաթողիկէ Արձագանգ», 1913; Մաղարեան Յակոբ Վ. Համառօտ կենսագրութիւն Տեառն Կոմիտասայ Քահանայի Քէօմիւրճեանց- Կ. Պոլիս: Տպ. «Կաթողիկէ Արձագանգ», 1912 Malaxiq Ormanqn. Armqnskaq Cerkov=, eq istoriq, uhenie, upravlenie, vnutrennij stroj, Liturgiq, Literatura, eq nastoq]ee # Perevodu s Francuzskago. Moskva, 1913; Թիւթիւնճեան Արշակ. Պատմական Յիսուս Քրիստոսը. (հետեւողութեամբ աշխարհահամբաւ հեղինակներու). Յառաջաբան Բրոֆ. Վ. Յ. Յակոբեանէ. Մարզուան: Տպ. Ներսօ եւ Սրապեան, 1914; Բարեջանեան Յակոբ քհն. Կռիւը գիտութեան ու կրօնքի մէջ. Պոստոն: Տպ. Կիլիկիա, 1912; Արսլանեան Գէորգ Ծ. Վ. Հայ Պանդուխտին, Մի' գաղթէք. Կ. Պոլիս: Տպ. «Կոհակ», 1913; Լինչ Հենրի Ֆինիս Բլոս Armenia. Travels and studies Հայաստան. Ուղեւորութիւններ եւ ուսումնասիրութիւններ / Թրգմ. Լեւոն Լարենց. Հ. Ա. Ռուսական Հայաստան. Կ. Պոլիս: Տպ. Ռ. Սագաեան, 1913. 464 էջ: Հ. Բ. Տաճկահայաստան. Կ. Պոլիս: Տպ. Յ. Ասատուրեան եւ որդիք, 1914. 376 էջ; Ֆարհատ (Մինաս Գասպարեան). Հայերը Նիկոմիդիոյ գաւառին մէջ. Պարտիզակ: Տպ. «Ազատամարտ», 1913 Haik Johannissian, aus Zgna (Kaukasus). Das literarische portrՊt der Armenier. RՓtha bei Leipzig: Druck von G. Apitz, 1912; Թէոդիկ. Տիպ ու տառ. հայ տառերու գիւտին 1500ամեակի եւ տպագրութեան չորեքդարեան կրկնակ յոբելեաններուն առթիւ (412 - 1512 - 1912). «Գիր»ին ծագման եւ միջազգային ու հայկական տպագրութեան վրայ ձգուած ակնարկ մը. գեղարուեստական տիպ 180 պատկերներով զարդարուած. Կ. Պոլիս: Տպ. Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսէսեան. 1912; Ամենուն տարեցոյցը. Ազատ Հայուն պզտիկ հանրագիտարանը. Կ. Պոլիս: Տպ. Մ. Յովակիմեան; [ Թուարկում է մի շարք այլ հրատարակութիւններ ];

* -  Կրօնական գաղափարը Վենետկեան ԺԱ. ցուցահանդէսին մէջ  /  Հ. Յ. Աւգեր.. Ե/239-40; Ը-Թ-Ժ/401-16 (Բգ) նկ.:

* -  Հերքում մը ուղղուած առ գեր. Գէորգ Ծ. Վ. Թէրզիպաշեան  /  Հ. Յ. Աւգեր.. Զ/274-86 (Ագ) Տծ:

Թէրզիպաշեան Գէորգ Ծ. Վ.  Հայք եւ Կոստանդիանոս կամ Ս. Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ ի Հռոմ ուղեւորութիւնը. Ի յիշատակ վեշտասաներորդ հայիւրամեակի Միլանու հրովարտակին. Կ. Պոլիս: Տպ. «Կաթողիկէ Արձագանգ», 1913:

* -  Նմոյշ մ'ազգային մանրանկարչութեան եւ հնագիտութեան արուեստի: [ Ուսումնասիրութիւն ] /  Հ. Յ. Աւգեր.. Ե/193-208 (Ադ) Տծ, նկ.:

* -  Սփինքսներու գաղտնիքը. Ա/39-41 (Բա) գծ.:

* -  Վերջին խօսք մը  /  Հ. Յ. Աւգեր.. Ը-Թ-Ժ/400-1 (Ագ):

Բանավէճ` Թերզիբաշեան զ // Կաթողիկէ Արձագանգ, թ. 163, սեպտ 5:

Մխիթարեանների գործունէութիւնը երեխաների դասկիարակութեան եւ հաւատի անկեղծութեան շուրջ:

* -  Օրհնեալ եկեալդ անուամբ Տեառն: [ Բենեդիկտոս ԺԵ քահանայապետի կենսագործունէութ. ] /  Հ. Յ. Աւգեր.. Ը-Թ-Ժ/337-42, նկ.:

Բվնդ. Անձը եւ քահանայութիւնն; Դիւանագէտ եւ արքեպիսկոպոս:

 

*  A. G Վահէ Վարդան Շամլի (Շամլեան)  Գահիրէի ֆրանսերէն  Le Progrռs  թերթէն [ Լրագրողի եւ թարգմանչի գործունէութ. ]. Գ-Դ/156-7 (Աթ1) նկ.:

 

*  Բարի հայրը: [ Պատմուածք ]. Բ/87-9:

 

*  Բացուած է բաժանորդագրութիւն «Բազմավէպ»ի 1914  [ կամ ]  1915  տարւոյ. Ա/կզմ 4; ԺԱ-ԺԲ/կզմ 3:

 

*  ԲԵՆԵԴԻԿՏՈՍ ԺԴ. Սրբազան Տեառն մերոյ Բենեդիկտոսի Պապին չորեքտասաներորդի թուղթ հանրական առ միսոնարս կարգեալս ընդ արեւելս յաղագս պահպանութեան ծիսից եկեղեցւոյն յունաց եւ այլոց երեւելեայց  / Նախաբ. [ Հ. Յովհաննէս Աւգերեան ]. Ը-Թ-Ժ/379-400; ԺԱ-ԺԲ/417-30:

 

*  Բ. Հ. Յ. Ֆրանչեսքոյ Տ. Կուէրրածծի: [ Կենսագործունէութ. ] /  Հ. Յ. Բ.. Է/323-7:

19րդ դարի սկիզբի իտալացի գրող:

 

*  Գիտնականաց միամտութիւնք: [ Երգիծական պատմութիւններ ]. Ա/48; Բ/75-8 (Գա):

 

*  Գրախօսականք. ԺԱ-ԺԲ/479-80, թրգմ. արտատպ. « CiviltՈ Cattolica », « La Difesa » պարբերականներից:

Նուրիխան Հ. Մինաս. Ծառայ Աստուծոյ Մխիթար Աբբայ. Հիմնադիր Մխիթարեան Հարց (Հայ Բենեդիկտեան Հարք) Վենետկոյ, Վիեննայ. Իւր Վարքն ու իր ժամանակները (55 պատկերով եւ 60 վաւերաթղթերով). Հռոմ, 1914. 414 էջ; Երեմեան Հ. Սիմոն. Պատկերներ. Արձակ քերթուածներ. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1914:

 

ԵՐԵՄԵԱՆ Հ. ՍԻՄՈՆ.

* -  Աւազակին աղջիկը  (Նորավէպ) /  Հ. Ս. Երեմ.. ԺԱ-ԺԲ/475-9:

* -  Գեղարուեստական փոխանցումներ  /  Հ. Ս. Երեմեան. ԺԱ-ԺԲ/430-48 (Աբ):

Մ. Մաշտոցի գործի արժէքը ըստ Սիամանթոյի. Գիւտին փառքը «Մեսրո~պ հայ դարերու դիմաց կեցող`…»: Արդի գրականութեան կրած ազդեցութիւնը` ոսկեդարեան հայերէնից, յունականից, վերածննդի ժամանակաշրջանից, Աստուածաշնչից: Նաեւ հատուածներ Աստուածաշնչից, Հոմերոսից, Արտաշէս Յարութիւնեանի, Վահան Թէքէեանի, Սրբուհի Տիւսաբի ստեղծագործութիւններից:

* -  Գեղեցիկին արժէքը մեր մէջ  [ կամ ]  Արուեստին ըմբռնումը մեր մէջ  [ կամ ]  Արուեստի գործեր մեր մէջ  /  Հ. Ս. Երեմեան. Զ/260-73; Է/307-21; Ը-Թ-Ժ/343-65 (Աա; Բգ) տողատակի ծանօթ., նկ.:

Գրականութիւնը, նկարչութիւնն ու քանդակագործութիւնը, ճարտարապետութիւնը: 

* -  Գրական պատմութիւն. Ուրուագիծ 1850-1910  /  Հ. Ս. Երեմեան. Ա/13-26; Բ/59-69; Գ-Դ/97-112 (Աա) նկ.:

Խաչատուր Աբովեան, Պերճ Պռօշեան, Ղազարոս Աղայեան, Ստեփանոս Նազարեանց, Միքայէլ Նալբանդեան, Թովմաս Թէրզեան, Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան, Արսէն Բագրատունի, Գարեգին Սրուանձտեանց, Ղեւոնդ Ալիշան, Խրիմեան Հայրիկ, Խորէն Գալֆայեան (Նար-Պէյ), Յովսէփ Շիշմանեան (Ծերենց), Ռափայէլ Պատկանեան (Գամառ-Քաթիպա), Յակոբ Մելիք-Յակոբեան (Րաֆֆի), Գրիգոր Տէր-Յովհաննիսեան (Մուրացան), Սարգիս Մուբայեաճեան (Ատրպետ), Սմբատ Շահազիզ, Սերովբէ Լեւոնեան (Աշուղ-Խիւանի), Սրապիոն Հէքիմեան, Գալուստ Շիրմազանեան, Գաբրիէլ Սունդուկեան, Մարի Սվաճեան, Սրբուհի Տիւսաբ, Ստեփան Ոսկան, Մատթէոս Մամուրեան, Ալեքսանդր Մովսիսեան (Շիրուանզադէ), Գրիգոր Արծրունի, Ալէքսանդր Քալանթար, Համբարձում Առաքելեան, Առաքել Բաբախանեան (Լէօ), Վրթանէս Փափազեան, Աւետիս Ահարոնեան, Յովհաննէս Յովհաննիսեան, Յովհաննէս Թումանեան, Ալէքսանդր Ծատուրեան, Աւետիք Իսահակեան, Պետրոս Դուրեան, Միսաք Մեծարենց, Մկրտիչ Աճէմեան, Եղիա Տէմիրճիպաշեան, Աղեքսանդր Փանոսեան, Վիկտորիա Աղանուր, Եւփիմէ Աւետիսեան (Անայիս), Սիպիլ, Իսկուհի Մինասեան, Զարուհի Գալէմքէարեան, Զապէլ Եսայեան, Արշակուհի Թէոդիկ, Ռէթէոս Պէրպէրեան, Մելքոն Կիւրճեան, Թլկատինցի, Ռուբէն Զարդարեան, Արտաշէս Յարութիւնեան, Գեղամ Տէր-Կարապետեան, Ատոմ Եարճանեան (Սիամանթօ), Դանիէլ Վարուժան, Լեւոն Սեղբոսեան (Շանթ), Երուանդ Սրմաքէշխանլեան (Երուխան), Յովհաննէս Սեթեան, Վահան Մալէզեան, Տիգրան Արփիարեան, Արամ Անտոնեան, Յարութիւն Ալփիար, Օնիկ Չիֆթէ Սարաֆ, Հրանտ Ասատուր, Ենովք Արմէն, Մկրտիչ Փորթուգալեան, Մինաս Չերազ, Կարապետ Պիլէզիկճի (Տիգրան Երկաթ), Արփիար Արփիարեան, Տիգրան Կամսարական, Լեւոն Բաշալեան, Գրիգոր Զօհրապ, Արշակ Չօպանեան, Սուրէն Պարթեւեան, Երուանդ Օտեան, Հրանտ Նազարեանց, Վահան Թէքէեան, Մերուժան Պարսամեան, Շահան Նաթալի, Տիրան Չրաքեան (Ինտրա), Թէոդիկ:

Անաւարտ է:

* -  Մեր գրականութեան ծագումը եւ ձգտումը  /  Հ. Ս. Երեմեան. Գ-Դ/136-55 (Աա):

* -  Յովհաննէս Թումանեան  /  Հ. Ս. Երեմեան. Ե/233-6 (Աա):

Նաեւ հատուածներ բանստղծթ. —ներից:

Տե'ս Երեմեան Հ. Սիմոն. Յովհաննէս Թումանեան // Երեմեան Հ. Սիմոն. Ազգային դէմքեր. Գրագետ հայեր. Ութերորդ շարք. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1914. էջ 19-50:

*  Թերթեր որոնք խմբագրութեանս կը ղրկուին: [ Մատենագիտ. ցանկ ]. Ա, Է/կզմ 3; Բ/կզմ 2-4; Ե/կզմ 3-4:

Բվնդ. Ազատամարտ; Ազգ; Ազգագրական հանդէս; Աղբիւր; Ամէնուն համար; Ամսօրեայ տեղեկատու; Աշխատանք. Զմիւռնիա; Աշխատանք. Վան; Ասպարեզ; Արարատ Ararat; Արմենիա Armenia; Արշալոյս; Արօր; Աւետաբեր; Բագուի ձայն; Բարի լուր; Բժիշկ; Բիւզանդիոն; Բողբոջ; Գաղութ; Գաւառի ձայն; Գեղարուեստ; Գիւղատնտես; Գիւղատնտես. Կ. Պոլիս; Դայլայլիկ; Դաշինք; Դրօշակ; Երիտասարդ Հայաստան Eloul Armeniei; Երկունք; Եփրատ; Ժամանակ; Ժողովրդին բեմը; Իկոնիոն; Լոյս. Վան; Լոյս. Նախիջեւան; Խօսք; Կաթողիկէ արձագանգ; Կայծ; Կոչնակ; Կովկասի լրաբեր; Հայ գրականութիւն; Հայ կեանք; Հայրենիք; Հանդէս ամսօրեայ; Հասկեր; Հնչակ; Հող-դար; Հովիտ; Հորիզոն; Ղարադաղ; Ճէրիտէի շարքիէ; Մալխաս; Մարմնամարզ; Մարտ; Մեհեան; Մեղու; Մեր խօսքը; Մէճմուաի-ախպար; Միտք; Միութիւն; Մշակ; Յառաջ; Յուշարար; Յուսաբեր; Նոր այգ; Նոր-դպրոց; Նոր հոսանք; Շանթ; Շեփոր; Պահակ; Վան-Տտոսպ The oriental world; Ախուրեան; Արեւ Pro Armenia; Տաճար; Տաճար մանկանց; Տարազ; Պայքար; Ալիք; Խաթաբալա:

 

*  Իմաստասիրութեան դաս մը. Բ/89-91:

Բվնդ. Վիճակախաղ; Վիճակախաղին պահանջած եւ սորվեցուցած առաքինութիւնները; Վիճակախաղին տուած լոյսերը; Վիճակախաղին տուած դասը:

 

*  Լոյս տեսաւ «Հայկական յոբելեան» թերթը  Բացառիկ թիւ Բազմավէպի: [ Գովազդ հայերէն եւ իտալերէն ]. Ա/կզմ 2:

 

ԽԱՆՊԷԿԵԱՆ Հ. ՎՐԹԱՆԷՍ.

* -  Գիտական բաժին  /  Հ. Վ. Խ.. Բ/85-7; Գ-Դ/157-9:

Պերթիյլոն: [ Մատնահետքի նշանակութիւնը ]; Տղաք պէ՞տք է հաւկիթ ուտեն; Դարձեալ հաւկիթի վրայ; Մարգոնի [ հեռախօսի գիւտը ]: Պատերազմական վիրաբուժութիւնը եւ վէրքերը; Կապարի հնութեանց հիւանդութիւնը; Ռատիում; Սոսնձակերպ ( Colloկdale ) հիւանդութիւն մը մորթախտը; Քաուչուն ի'նչպէս Եւրոպա մտած է; Ընդերկրեայ ջուրը գտնելու արուեստը. Աղբերահանք ( sourcier ) եւ բարսմունք ( baguette divinatoire ):

* -  Ի՞նչ բանի կու գայ հեծելազօրքը  /  Հ. Վ. Խանպէկեան. Բ/91-4 (Գա) ըստ գերմանացի Ֆօն Վէննինկէի:

Բվնդ. Հրազէններու կատարելագործումը; Քննական դիտողութիւններ; Ասպարէզներ; Խուզարկութեան պաշտօնը; Պարտեալներուն հետապնդում; Մոլթքէ եւ Նաբոլէոն; Մուքտէն եւ Լիւլէ Պուրկազ [ ճակատամարտերը ]:

* -  Լոյս որ չի տեսնուիր  /  Հ. Վ. Խ.. Ը-Թ-Ժ/365-8 (Գա):

Բվնդ. Լուսապատկերի անդրակարմիր մասը; Լուսապատկերի անդրամանիշակագոյն մասը; Առողջաբանութեան եւ հիւանդաբուժութեան մէջ գործածութիւնը:

* -  Հայաստանի բաղդն Օսմանեան եւ Իտալիոյ խորհրդարաններու առջեւ; Հայ բանախօսն ի  [ Հ. Սահակ Վ. Տէր-Մովսէսեան ]  Պելճիա  /  Հ. Վ. Խ.. Ե/237-9 (Բա1):

* -  Հ. Ղուկաս Բժիկեան: [ Դամբանական ] /  Հ. Վ. Խ.. Է/336 (Աթ1):

* -  Պատերազմական արուեստի նորագոյն գիւտ մը  /  Հ. Վ. Խանպէկեան. Ե/231-3 (Գա):

*  Կէս գիշերուան պատարագը Գաղղիական Յեղափոխութեան ժամանակ: [ Պատմուածք ]. Բ/78-9:

 

ՃԻԿԷՐՃԵԱՆ ՍԵԴՐԱՔ.

* -  Մեծ հնարիչ Էդիսըն  եւ իր 12 տարեկան խմբագրապետ զաւակն /  Ս. Ճիկէրճեան. Ե/220-1 (Գա):

* -  Օդանաւաբանական  /  Սեդրաք Ճիկէրճեան. Գ-Դ/155-6 (Գա):

 

* [ ՄԱՆԹԵԳԱԶԱ ՎԻԿՕ ] =  MANTEGAZZA VICO. Պատերազմն ու Պալքանեան պետութիւնները. Մեծ ու փոքր հաւասարակշռութիւնը  /  Vico Mantegazza. Է/327-31 (Բա1) թրգմ. արտատպ. « Corriere della Sera » լրագրից:

Բվնդ. Դերերը փոխուած; Մեծ Ազգերու յառաջամարտիկներ; Հակառակ բարի բաղդի:

 

*  ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ Հ. ՅՈՎՍԷՓ. Խաչերես Աղա Չրախեան [ ի մահը ] /  Հ. Յովս. Վ. Մարգարեան. Ե/229-30 (Աթ1) նկ.:

Ծխախոտի վաճառական Սիմֆերոպոլում:

 

*  ՄԻՍՔՃԵԱՆ ՅՈՎՀ. Հին հայերէնի մէջ  /  Յովհ. Վ. Միսքճեան. Բ/80-1 (Աե):

Բվնդ. Ձայնի վերաբերեալ նոյնանշան անուններ; Օրինակք ի մատենագրութեանց նախնեաց:

 

(*)  ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ Հ. ԳԱԲՐԻԷԼ. Վարք Սուրբ Մեսրովբայ  [ կամ ]  Ուսումնասիրութիւն Սուրբ  Մեսրովբայ վարուց եւ հայկական գրոց գիւտին. Տե'ս 1913:

 

*  ՆԷԳՐԻ ԱԴԱ. Գիշերային ուղեւորութիւն  «Կը մեկնինք, կէս գիշեր է: - Ծոյլ դանդաղկոտ է երիվարն, …»  35 տող Անանուն  «Ես անուն չունիմ: - Խոնաւ խըլխըլուկ տան…»  28 տող  /  Ատա-Նէկրի; թրգմ Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան. Ը-Թ-Ժ/342-3 (Բե):

Տե'ս նաեւ` Նէկրի Ատա. Գիշերային ճամբորդութիւն «Կը մեկնինք. կէս գիշեր է: - Ծոյլ է սակայն մեր զամբիկն, …» 35 տող; Անանուն «Անուն չունիմ: - Կոշտ ու պըլոշտ աղջիկն եմ…» 28 տող // Նէկրի Ատա. Ճակատագիր / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղ. Ղազիկեան. Կ. Պոլիս: Տպ. Օ. Բարսեղեան եւ որդի, 1919. էջ 108-10, 10-1:

 

*  Նոր հրատարակութիւնք  [ կամ ]  Նորատիպ գրքեր մեր մամուլէն  [ կամ ]  Լոյս տեսան: [ Մատենագիտ. ցանկ ]. Գ-Դ/189-92; Ե/կզմ 4; Զ, Է, Ը-Թ-Ժ/կզմ 3-4; ԺԱ-ԺԲ/կզմ 2, 4:

 

*  ՌԸՆՈՒԱՐՏ ԺԱՆ. Ուրուականը  (Անտիպ մանրավէպ) /  Ժան Ռընուարտ; թրգմ Հ. Ա. Գոնտաքճեան  [ Հ. Անանիա Ղոնտախճեան ]. Գ-Դ/131-6 (Բժ):

 

*  ՊԱՐԷՍ ՄՈՐԻՍ. Մօր մը նամակը  / Հրատ պտրստ. եւ ամփոփում 3200. ԺԱ-ԺԲ/460-1, թրգմ. արտատպ. « L’լcho de Paris » լրագրից:

 

*  P.  L. Մխիթար Աբբայ Սեբաստացւոյ կենսագրութիւնը: [ Գրածանօթութիւն ] /  P.  L.;  հրատ. պտրստ. եւ ամփոփում  Հ. Ղեւոնդ Տայեան. Ը-Թ-Ժ/377-9 (Ագ) թրգմ. արտատպ. « Rivista Storica Benedettina » հանդէսից:

Նուրիխան Հ. Մինաս. Ծառայ Աստուծոյ Մխիթար Աբբայ. Հիմնադիր Մխիթարեան Հարց (Հայ Բենեդիկտեան Հարք) Վենետկոյ, Վիեննայ. Իւր Վարքն ու իր ժամանակները (55 պատկերով եւ 60 վաւերաթղթերով). Հռոմ, 1914. 414 էջ:

Նաեւ  Քահանայապետական [ Պիոս Ժ. ի` Հ. Մինաս Նուրիխանին ] Ունկնդրութիւն:

 

*  ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Հ. ԲԱՐՍԵՂ. Տեւտոն  [ Եօզէֆ Մարկուարտի ]  գրքի մի նոր մենամարտը Մ. Խորենացւոյն դէմ եւ անոր անյաջողութիւնը  /  Հ. Բ. Սարգիսեան. Է/289-301 (Աբ) Տծ:

 

*  ՍԱՐՐԱՖԵԱՆ ՅՈՎՍ. Հայ տառերու գիւտին 1500 եւ հայ տպագրութեան 400 ամեակներու առթիւ արտասանուած  /  Ա. Յովս. Սարրաֆեան. Բ/70-5 (Աա):

 

*  ՍՉԷՏՐԻՆ. Քրիստոսի գիշերն  Ժողովրդական զրոյց Զատկական /  Սչէտրին; թրգմ Հ. Ա. Վ. Գոնտագճեան  [ Հ. Անանիա Ղոնտախճեան ]. Ե/221-5 (Բժ):

 

*  Ստացուած գրքեր: [ Մատենագիտ. ցանկ ]. Գ-Դ/կզմ 2-4; Ե, Զ/կզմ 2-3; Է, Ը-Թ-Ժ, ԺԱ-ԺԲ/կզմ 2:

 

*  ՏԱԳՈՐ ՌԱԲԻՆԴՐԱՆԹ. Մունջ աղջիկը: [ Պատմուածք ] /  Ռապինդրանաթ Դակոր; թրգմ Հ. Ա. Գոնտաքճեան  [ Հ. Անանիա Ղոնտախճեան ]. Գ-Դ/170-4 (Բժ):

 

*  ՏԱՅԵՑԻ Հ. ԵՍԱՅԻ. Իսրայէլ Օրի տասնութերորդ դարու հայ ազգին ազատագրութեան ռահվիրան  /  Հ. Եսայի Վ. Տայեցի. Ա/27-32 (Ազ):

Անաւարտ է:

 

*  ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏ. Գրախոսականք  /  Հ. Կ. Տէր-Սահակեան. Ա/46-7 (Ագ):

Լեւոն Լեւոնի. Իմ էսքիզներից. զ(Պատանի գրադարան):

 

*  ՖՐԱՔԻԱ ՈՒՄԲԵՐԹՕ. Իտալացի մը  [ Արեւմտեան ]  Հայաստանի մէջ  /  Ումբերթօ Ֆրաքիա; թրգմ Հ. Ղ.  Սրապիոնեան. Ա/34-9 (Ազ):

Հայ աշուղը, հայերի վիճակը, 1895 թ. ի Մալաթիայի հայերի կոտորածի հետեւանքները: Ե. Վիտտօի գործունէութիւնը

Անաւարտ է: