Մխիթար Աբբահօր հրատարակչական առաքելութիւնը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հ. ՍԱՀԱԿ ՃԵՄՃԵՄԵԱՆ, ՄԽԻԹԱՐ ԱԲԲԱՀՕՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆԸ, ՎԵՆԵՏԻԿ - Ս. ՂԱԶԱՐ, 1980 (ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ «ԲԱԶՄԱՎԷՊ», ԹԻՒ 16)