Ջերմանց մխիթարութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն միօրեայ ջերմանն որ պատճառն ՚ի տաք կերակրոց ընծայի։

Միօրեայ ջերմն որ պատճառն ՚ի տաք կերակրոց ընծայի. գիտացիր որ այս պատճառս շատ գլխացաւութիւն բերէ, եւ բերանոյն չորութիւն եւ ծարաւ. երեսացն եւ աչացն գոյնն կարմիր լինի. զի գլուխն ՚ի լի լինի տաք պուխարով, որ է տաք շոգիք։ Ապա պատեհ է տալ մուզ նռան ջուր, եւ սրքնճուպին որ շաքարով լինի արարած, կամ ազոխի ջրով, կամ ճուլլապ հով ջրով, եւ ա՛րկ ՚ի վերայ գլխոյն ՚ի հով ձիթերոյն։

Իսկ այս հիւանդութիւնս շոյտ յաղթէ լերդին. զի այս ՚ի ջերմս շատք իմանան սակաւ տաքութիւն ՚ի լերդն. ապա երբ ջերմն թողու, պարտ է ըմպելիք տալ զոր օգտակար են լերդին, զերդ դդմի ջուրն, եւ տապաշիրի կուրսն նռան ջրով կամ սրքնճուպինով. եւ զկերակուրն պարկեշտ առնել, զերդ դդում եւ թախտ եւ վլիտօն որ է ծմելն, խիարին եւ կօդային մէջն, եւ այլ որ նման է այսոց։

Եւ երբ թողու ջերմն, եւ լերդն տաքութիւն մնայ, ապա ՚ի վերայ լերդին սանտալի եւ վարդի կամ քաֆուրի սպեղանի դիր, պզրկատունի տերեւին ջրովն եւ հնդիպէի ջրովն. եւ զայս զոր ՚ի վերոյ ասացի ՚ի ջերման խստութիւն ՚ի բան տար, եւ հոտոտալ տուր ՚ի վարդն եւ ՚ի մանուշակն եւ ՚ի նոնոֆարն։ Եւ այս բաւական է ստածումն միօրեայ ջերմանն որ պատճառն ՚ի տաք կերակրոց լինի. եւ օգտակար է թէ Աստուած կամի։