Ջերմանց մխիթարութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն միօրեայ ջերմանն որ պատճառն անօթի կենալոյն լինի։

Ապուճարեհն ասէ, թէ այս ջերմանս պատճառն որ սովոյ եւ ՚ի յանօթի կենալոյ լինի, իւր պատճառն այս է՝ որ գոլորշիքն ամենայն մարմնոյն ջերմացեալ սրանան, վասն ան պատճառին՝ որ կերակուրն յիւր ժամն չիհանդիպեցաւ։ Եւ իւր նշանն այս է՝ որ ամենայն անդամքն թուլանան, եւ մաճասին երակն վատուժ եւ բարակ լինի. եւ երբ երակն բռնես, ներքեւ մատիտ պինդ լինի։

Եւ իւր ստածումն այս է՝ որ երբ ՚ի ջերմանն ՚ի նոպայն լինի, հարիրայ տաս գարու ալուրով եւ նշի ձիթով. եւ յետ այնոր կերակուր այլ ուժով կերակրի, զերթ սիսեռն մուզզաւարայ նշի ձիթով, կամ հաւձագ տապկած։ Եւ յորժամ ջերմն յանգահի, ՚ի բաղանիս մտէ, եւ եղկ ջուր ՚ի վրան լնէ, եւ եղկ աւազան առնէ, եւ զմարմինն մանուշակի ձիթով օծանէ. եւ վարդի եւ դդմի ձէթ հանապազ ՚ի բան տար, շատ օգտակար է Աստուծով։

Մահամատ Զաքարիայն որդին ասէ, թէ այս ջերմս որ ՚ի սովոյ եւ յանօթութենէ լինի, պարտ է երակ առնել որ տաքութիւնն պակսեցնէ. եւ հետ այնոր փութով գարէփոխինտ կերակրի շաքարով, եւ գարեջուր խմէ. հով եւ գիճային կերակուրք ՚ի բան տանի։ Ապա ջերմն հանդարտի, նա սակաւ սակաւ հով ջուր խմէ, եւ ամենեւին չիդատի զանձն. ՚ի ծանր եւ անհալ կերակրոց պատրաստէ. թեթեւ եւ պարկեշտ կերակուր թող ուտէ։ Ապա թէ ջերմն եւ ծարաւն թէ խիստ լինի, իւր ստածումն այն է՝ որ հով ջուր խմէ, եւ զմրգանց ջուրն ՚ի բան պահէ. որպէս դամոնջուր եւ մշմշի եւ նռան հատի ջուր եւ յունապի, եւ որ նման սոցա։ Ապա թէ ամառն լինի, հով ջրով լվացվի. ապա ՚ի բաղանիս մտէ, եւ եղկ ջրով լվացւի. եւ զմարմինն հով եւ գիճային ձիթերով օծանէ, որպէս այլ յառաջդ յիշեցաք, օգտէ կամօքն Աստուծոյ։