Ջերմանց մխիթարութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վասն միօրեայ ջերմանն որ պատճառն զուգամ եւ նուզլայ եւ հազ լինի։

Փօլոսն ասէ, թէ այս ջերմանս պատճառքն եւ զնշանքն որ ՚ի տաքութենէ լինի, զոր ՚ի հովէ լինի, գրեցաք իւր դուռն ՚ի լման, որ զզուգամն եւ զնուզլան յիշեցաք յայլ գիրք. եւ աստ գրենք զիւր ստածումն՝ որ է այս։ Ի սկիզբն հիւանդութեան երակ առնու կամ ապիկիս արկանէ. ՚ի մսէ եւ ՚ի քաղցրէ եւ ՚ի գինւոյ պատրաստէ. սնուցած մանուշակ եւ գարեջուր խմէ. զիւր ստածումն չիյուլանաս, զի լինի՝ որ իւրմէն սարսամ հիւանդութիւն ընծայի, եւ խիստ հիւանդութիւնն դժարանայ։

Մասրճուէն ասէ, թէ իւր ստածումն այս է՝ որ ՚ի կիֆալէն երակ առնես. ՚ի մսէ եւ ՚ի քաղցր իրաց պատրաստէ. եւ կերակուր մաշի մուզավարայ տուր, եւ սպաննախ նշի կաթով կամ ձիթով, եւ գարեջուր խմէ նշի ձիթով եւ խաշխշի շարապ, եւ ճուլապ հովցուցած ՚ի բան տար. եւ բակլայի ջուր նշի ձիթով, օգտակար է. հարիրայ թեփով եւ նշի ձիթով կերակրի, զի խիստ օգտակար է։ Ապա թէ ջերմն հետ շատ հազին լինի, իւր ստածումն այն է՝ որ գարեջուր տաս նշի ձիթով, եւ մանուշակի շարապ, եւ փրփրեմի հնտին կաթն, եւ սերկեւիլի կտի լուապ, եւ պզրղատունի լուապ, խաշխշի շարապով ՚ի բան պահէ, եւ աղցած բակլայ նշի ձիթով ՚ի բան տար։ Եւ յորժամ ջերմն պակասի, սպաննախ եւ մաշ նշի ձիթով մուզավարայ ուտէ։ Ապա թէ հետ ջերմանն ծարաւ խիստ լինի, զհով եւ զգիճային իրվին ՚ի բան պահէ. եւ ՚ի վերայ լերդին հովային սպեղանիք դիր, օգտէ։

Էհաննան ասէ, թէ իւր ստածումն այս է՝ որ գարեջուր տաս, որ խաշխշի շարապով եւ նոնոֆարով լինի եփած եւ նշի ձիթով. եւ հետ այնոր խաշխշի շարապ եւ մանուշակի շարապ տուր. եւ ա՛ռ աֆիոն եւ վարդէջուր, տրորէ, եւ զականջթոռն եւ զքներն օծնէ, որ ՚ի քուն լինի։ Ապա թէ ՚ի ստամոքն գէշ եւ աւեր խառնուած լինի, իւր ստածումն այս է՝ որ սրքնճուպինով եւ տաք ջրով վերաբերութիւն այնէ. եւ այլ զամենայն ցեղ դեղրանք, որք գրած են ՚ի զուգամին դուռն եւ ՚ի նուզլային եւ ՚ի հազին, զամէն մէկ իւր տեղն ՚ի բան տար. օգտէ Աստուծով։