Քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԵԱՆԳՕ
(ԾՈՎՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՄԸ)

ԱՌ ՀԱՄԵՍՏՆ ՀՐԱՆՏ ԱՍԱՏՈՒՐ ԷՖԷՆՏԻ

ՁՕՆ
Այն նաւակին, որով եկայ յԷմիրկիուն`

Երէկ, ինձ տէրն` նաւավարն Եանգօ անուն

Ըրաւ կենաց իւր պատմութիւնն, ուրանօր

Դըժբախտաբար չը կայ ինչ ոչ բընաւ նոր։

Հին բարքեր են, ոյք հազուագիւտ լինին յար.

Ո՜հ, ետ կ՚առնեմ ձախորդ բառս դըժբախտաբար։

Եւ, յուսով եմ, ետ չես յըղեր դու զիմ ձօն.

Բարոյական շատ, բանաստեղծութիւն հոն

Քիչ կայ։ Թերեւս այս չոր ծովու պատմութեան

Նախընտրէի՜ր դու ծովային ինչ պատեան։