Քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՌ ԼԻՆԱ

Ճակտիս խորշոմք գիծեր կան,

Որպէս զի ձեռքդ հոն գըրեն

Ներկան` բային գերագոյն,

Սիրեմ, Սիրես… այդ ի՜նչ գոյն։

(Բառարանի մը լուսանցքին վրայ գրուած)

(Թէոդիկ, Ամէնուն Տարեցոյցը, 1916-20, էջ 53)