Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅՈՅU

 

Շա՜տ տարիներ, շա՜տ օրեր

Անցան դժբաղդի գլխից.

Շատ նեղութիւն, չարչարանք,

Կրեց նա այս աշխարհից.

Այլ իւր հոգին որպէս թէ

Զգաստացած մի ձայնից՝

Յորդորում էր ժիր լինել,

Չըվախենալ վտանգից:

 

Նա անդադար ասում էր.

Կգայ մի օր, մի վայրկեան,

Դու մոռնալով քո ցաւեր

Կասես. ո՞ւր են, ե՞րբ անցան:

 

Այս խօսքերն, որ մեր հոգին

Միօրինակ կրկնում է,

Նորան սուրբ գիրք ու հաւատ

Յոյս մեծ անուն տալիս է:

Բայց ի՞նչ բան է այս յոյսը,

Արդեօք երբէք իւր օրում

Մարդու լցեց փափագը,

Թէ լոկ գրերումն է յիշւում:

 

Դժբաղդը շատ տարիներ`

Մանկութենից ծերութիւն

Անցուց, չտեսաւ լաւ օրեր,

Հանգիստ ու ազատութիւն:

Սպասելով այն յոյսին,

Մինչ նա տանը նստած էր,

Յանկարծ բաղխեց նորա դուռ,

Մի այլանդակ չոր պատկեր:

 

Տեսաւ դժբաղդն նորանում

Մի ծեր մարդու կերպարանք,

Ձեռին բռնած սուր մանգաղ

Ու սպիտակ մահու պատանք:

 

Ատամները խիստ սուր են,

Ճակատը լերկ մազերից,

Բազուկները չոր ոսկոր,

Մարդ սոսկում է տեսնելից:

 

Եկաւ դժբաղդի մօտը,

Նա իւր դանդաղ քայլերով

Տուեց նորան մի նամակ,

Ծրարը կնքած սեւով:

Բացեց խեղճը դողալով.

Բայց ի՞նչ կարդաց, ի՞նչ տեսնէ

Յոյս, յոյս, գլխից մինչեւ ցած`

Վերջումը մահ է գրած:

 

Դժբաղդը այն միջոցին

Ասաց հոգուն. իմ ընկե՛ր,

Ո՞ւր է քո մեծ խոստմունքը,

Ո՞ւր նկարած քո պատկեր:

«Յուսա՛յ, յուսայ» լսելով

Անկայ մահիճ ծերութեամբ

Եւ մինչ սպասէի լալով

Կարօտս առնուլ տեսութեամբ։

 

Այս այլանդակը շտապեց

Կեանքիս թելը կտրելու.

Աւա՜ղ, էլ չեմ տեսնելու

Ես իմ որդու երեսը:

«Շուտ է առնել դատաստան»,

Ասաց գազանն անբաղդիս,

«Երթա՛նք, երթա՛նք գերեզման,

Այս է յոյսը աշխարհիս»: