Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿՆԴՈՒԿ ՊՈՉԱՏԻ ԵՒ ՆՈՐԱ ՍԱՆՉՈՅԻ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆԸ

 

«Կնդուկ պոչատն է գալիս,

Ճամփայ տուր, է՜, մե՛ր տղայ,

Տե՛ս, հետն էլ ո՞ւմ քաշ տալիս».

Աստուա՜ծ, ճի՛շտ Սանչոյ Պանսա։

«Ասա՛, հաճի Կարապետ,

Ո՞ւր են կիտուել այդ յիմարք,

Ուզում են կռուե՞լ մեր հետ.

Ա՛հ, խելագար ապստամբք:

Ուզո՞ւմ են, որ մի խօսքով

Դորանց դժոխք ուղարկեմ,

Կամ նզովքի շանթերով

Շան սատակնե՞րը հանեմ»:

Տէ՛ր իմ, խնայէ՛, հոգեւոր,

Մի՛ տալ պատիժ խիստ սաստիկ.

Մի՞թէ չկայ մարմնաւոր

Մի ուրիշ հնար փոքրիկ.

Մի թուղթ, մի պստիկ նամակ…

Մի քանի սու՜տ… ի՞նչ վնաս…

Միւսներին էլ օրինակ…

Խօսքը բերանը մնաց:

«Տօ՛, այդ կնդուկ պոչատին

Քաշեցէք կպրէ կարաս,

Մի բաբաթի մկրտուին

Սանչու հետ, փառաց ի փառս»:

Լօթին գոռաց այն կողմից,

Սանչու լերդին ջուր գնաց.

Մոզին էլ չտուե՞ց մի կից,

Գլո՜ւնձ ի կպրէ կարաս: