Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

***

Անցած օրերի,

Անցած ժամերի

Դու յիշատակներ

Ինձ ես յիշեցնում.

Բայց նոքա ոչ միշտ

Քաղցր են ինձ հետ,

Այլ շատ այն է որ`

Ինձ են տխրեցնում:

Կեանքիս օրերը

Մրրիկի նման

Թռան գնացին.

Ես ծերանում եմ.

Արծաթաջրած

Մազերի թելեր

Իմ գլխի վերայ

Որոշ փայլում են:

Անցած իմ օրեր,

Իսկ ես ընդունայն

Կեանքս վատնեցի.

Իմ պարզամտութեամբ

Ես աշխարհ ամեն`

Իմ պէս կարծեցի.

Է՛հ, քարը ձեր գլխին

Որդիք կորստեան: