Յաճախապատում ճառք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Theology  
ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ՀԱՅՈՑ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ԱՍԱՑԵԱԼ ՃԱՌՍ ՅԱՃԱԽԱՊԱՏՈՒՄՍ ԵՒ ԼՈՒՍԱՒՈՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՍ
ՅԱՂԱԳՍ ԱՒԳՏԻ ԼՍՈՂԱՑ
       Գրիգոր Լուսաւորչի Յաճախապատում ճառերը վերահրատարակւում են՝ ըստ վենետիկեան հրատարակութեան (տե՛ս Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչի յաճախապատում ճառք եւ աղօթք, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1954):