Յաճախապատում ճառք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՍՐԲՈՅՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ՀԱՅՈՑ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ԱՍԱՑԵԱԼ ՃԱՌՍ ՅԱՃԱԽԱՊԱՏՈՒՄՍ ԵՒ ԼՈՒՍԱՒՈՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆՍ
ՅԱՂԱԳՍ ԱՒԳՏԻ ԼՍՈՂԱՑ
       Գրիգոր Լուսաւորչի Յաճախապատում ճառերը վերահրատարակւում են՝ ըստ վենետիկեան հրատարակութեան (տե՛ս Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչի յաճախապատում ճառք եւ աղօթք, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1954):