Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀԱԿՈՒՄ
      
       Քի՛չ մըն ալ հսկեմ, գիտեմ, կը լուսնայ.
       -Դուրսը լուսնկայ գիշեր է խաղաղ-
       Ճրագիս բոցը շուտ-շուտ կը ցածնայ,
       Քի՛չ մըն ալ հսկեմ, գիտեմ, կը լուսնայ…
      
       Ինչու՞ այս գիշեր հսկումն այս յամառ,
       -Դուրսը լուսնկայ գիշեր է խաղաղ -
       Աչքերըս կ՚այրին, միտքըս չի կենար,
       Ինչո՞ւ այս գիշեր հսկումն այս յամառ...
      
       Բիւր անգամ չըսի՞ թե ա՛լ չեմ սիրեր.
       -Դուրսը լուսնկայ գիշեր է խաղաղ-
       Հոգիիս վրայ սեւ քօղ եմ ձգեր,
       Բիւր անգամ չըսի՞ թէ ալ չեմ սիրեր...
      
       Բայց ամեն անգամ որ այսպես լռին
       Դուրսը լուսնկայ գիշեր է խաղաղ՝
       Միտքըս չի՛ կենար, աչքերըս կ՚այրին,
       -Ահ, յիշատա՜կը այն խոշոր ժայռին…