Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿԸ ԹԱՓԻՆ…
      
       Ծիւրած լուսին մ՚է ցաթեր
       Սա լուռ, թախծոտ պարտէզին,
       Մինչ մէկ կողմէ կը թափին
       Բիւ-բիւր հիւանդ տերեւներ…
      
       Տժգոյն սէր մըն է ծներ
       Իմ լուռ, թախծոտ հոգիին,
       Բայց մեկ կողմէ կը թափին
       Հին օրերու հաւատքներ…։