Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՁԻՒՆՈՏ ԿԷՍ ԳԻՇԵՐ
      
       Հովը ցուրտ է ու դժնէ.
       Սաստիկ, սաստիկ կը ձիւնէ…
       Ճակատըս հակ,
       Աչքերըս փակ,
       Կ՚երազեմ որ
       Քոյր մը անդորր
       Գգուէր մազերս այս աւեր
       Եւ ինծի հետ արտասուէր…։