Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿԸ ՅԻՇԵՄ…
      
       Աշնան խորունկ կէս գիշեր է.
       Երկինք չկայ, ոչի՛նչ կայ.
       Հովը ա՛յնպէս կը հեկեկայ
       Որ ալ կարծես շատ ծեր է…
      
       Ու կը յիշեմ, յստակօրէն,
       Իրիկո՛ւնը, քով-քովի,
       Երբոր հոգիս իրեն տուի՝
       Շիթ մ*արցունքի փոխարէն…։