Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԱՆԴՈՒՆԴԻՆ ԵՐԳԸ
      
       Լուռ, վարդագոյն իրիկուն…
      
       Ա՜հ, գլուխս իր թեւերուն
       Մէջ առնելով ու լալով՝
       Զիս օծեց բիւր վարդերով,
       Ու տարաւ շա՛տ, շա՛տ հեռուն…
      
       Այնքա՜ն հեռուն՝ որ տեսանք
       Սիրտը կապոյտ լեռներուն,
       Ու լսեցինք, սարսռուն,
       Երգն անդունդին ու փախա՛նք…