Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆ
      
       Դաշնամուրը լքեց շուտով,
       Երբ Շոբէնով էի գինով.
       Հոգիս կարծես
       Մանիշակներ
       Կը հաւաքէր
       Լեռնէ մ՚անտես…
       Երբ մօտեցաւ՝ ըսի իրեն.
       «Քեզ կը սիրե՜մ անհունօրէն…»։