Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀԵԳՆԱՆՔ
      
       Քանի՜ կ՚անի ցաւը մարմնիս,
       Ժպիտն աչքիս վարդ կ՚ըլլայ.
       Ցուրտ հոգիէս կ՚անցնի մայիս,
       Ու լո՛յս կ՚իյնայ ճակտիս վրայ…
      
       Եւ այս վարդով, այս գարունով,
       Կը հեգնեմ Ան որ կու գայ.
       Ան որ կու գայ՝ հոգին քունով
       Քնացընել Ցաւն հսկայ…։