Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՕՐՀԱՍ
      
       Թող դէմքդ այդպէս տժգունի,
       Աչքէդ հոսի թող արցունք.
       Քրիստոնեայ ո՛չ մէկ խունկ
       Հոգիիդ բոյրը ունի.
       Թող դէմքդ այդպէս տժգունի…
      
       Հեռուն, լոյսը կը հատնի.
       Աղօթէ՛, քոյր թախծադէմ,
       Նայէ որքա՜ն գունատ եմ,
       Հոգիս շատ քիչ ժամ ունի.
       Թող դէմքդ այդպէս տժգունի…։