Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿԵԱՆՔԸ
      
       Կոչնա՜կն է, մեռե՜լ կայ…
       -Ու ե՛րգ մը տարօրէն՝
       Պարտէզէն մօտակայ,
       Ուր կոյսեր կը պարեն…
      
       Խոտին տակ գա՛նկ մը կայ…
       -Երազներ մեղմօրէն՝
       Ճամբուն վրայ հեռակայ,
       Սա տղան կ՚օրօրեն…
      
       Եւ անդին, դաշտերէն,
       Ահա զոյգ մը կ՚երթայ.
       Զիրար շա՛տ կը սիրեն.
       -Կոչնա՜կն է, մեռե՜լ կայ…