ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

87-9.
ԵՐԵՔ ԱՆԱՆՈՒՆ ՎԿԱՅՔ
ՌՃԻԲ=1673

1 Նահատակեցան եւ երեք ոգիք ի Հայոց ի թուին Հայոց ՌՃԻԲ. մին ի Կարին, եւ միւսն ի Սեբաստիա, եւ երրորդն ի Կամուրջ գեղջ, այն է Քեօփրիւ գեղ:

1 Սոյն անանուն վկաների մասին Չամչեան, հատ. Գ. էջ 656, ունի հետեւեալ անորոշ տեղեկութիւնը: