Տոմարագիտական աշխատութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

- Զի՞նչ է, որ ասէ «Կալ հանապազ Լ. (30)ե:

- Զաւուրք միոյ Լուսնի ասէ, որ ի պակասեցուցանելոյ զվերադիրն եւ զկիսակսն, զծնունդ Լուսնին յայտ ածէ:

- Զի՞նչ է, որ ԽԵ. (45) հանապազ ասէ կալ:

- Լ. (30) աւուրք Լուսնին է եւ ԺԵ. (15) ի վերայ, որ զլրումն ցուցանէ: