Գիրք քարոզութեան որ կոչի ձմեռան հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

       Գրէ Աստուածաբան աւետարանիչն Յօհաննէս Աստուած լոյս է...
       Որոց լիցի եւ մեզ ամենայնոցն լինիլ արժանի երկնային ձայնին. եւ եօթնալիր օրհնութեանն. եւ մշտնջենաւոր կենացն ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր. որ է օրհնեալ յաւիտեանս յաւիտենից անզրաւապէս . ամէն։