Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
1. («Գարնանային կենացս մէջ»)
       Գարնանային կենացս մէջ
Սիրոյ ծաղկունք մինչ փըթթէին՝
Սիրտըս վառուած սիրովն անշէջ
Առաքինւոյն եւ գեղեցկին,
       Մահագուշակ խորշակն անդէն
Հասաւ տիրեց սրտիս բոլոր,
Թառամեցան ծաղկունք ամէն
Ծըլած փթթած սրտիս մէջ նոր:
       Այն, որ տըւաւ երկրիս գարուն,
Ծաղկունք, մարգերն ալ զարդ նորին
Եւ մարդկային վեհ սրտերուն
Ուսոյց սիրել գեղն ու բարին,
       Ինչո՞ւ արդեօք խորշակահար
Կ՚ընէ ծաղկունք դեռափըթիթ,
Ինչո՞ւ արդեօք Նա սիրահար
Սըրտերն զեղու արտասուօք միշտ:
       Ահա կ՚իջնեմ, ո՜հ, ես այժմէն
Առջեւս բացուած գերեզման խոր,
Բայց սա տըխուր տեսարանէն
Ի՜նչ կայ արդեօք հաճոյք մ՚Անոր:
       <1864>