Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
10. ԵՐԳ ՄԱՐՏԻՆ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ
       Արի՛ք, ոգիք Արարատեան,
Նըսեմ ճակատք ցայտե՛ն թող շանթ,
Դողդոջ ձեռաց մէջ սուր ցոլա՛ն,
Արդար վրիժուց ժամն հասաւ արդ,
Փշրի՛ Պարսկին անդուլ կացին,
Հայք բա՛ւ լացին.
Մեռնի՛նք Մասեաց շուքերուն տակ,
Յաւէրժ կանգնե՛նք յաղթանակ.
Օ՜ն, ազա՛տ ըլլանք
Եւ Հայաստան մեր,
Թող տա՛ն արձագանք
Մասիք անվեհեր.
Մեռնի՛նք յ՚Արտազ՝ Տղմուտի մօտ,
Ուսկից ծագի մեզ առաւօտ:
Մեր սուսերց փայլեն
Սասանին Սասանք,
Մեր ամէն քայլէն
Ծագի յաղթանակ:
       1869