Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
31. ՄԱՆԻՇԱԿ
       Ո՛վ մանիշա՛կ , մանիշա՛կ,
Ինչո՞ւ այդպէս գլխիկոր
Նայիս հողին սըգաւոր…
Ո՛հ, ինչի՞ այդ նըշանակ:
       Միթէ դու կո՞յս մը տեսար,
Որուն աչաց քով կապուտ՝
Ըզքեզ գըտար այնչափ մութ,
Որ կը սըգաս սեւահար:
       Եթէ դու ալ վարդին պէս
Ունենայիր դոյզն բոսոր,
Կը շիկնէիր, ինչպէս որ
Շիկնեցաւ այն վարդը վէս,
       Երբ տեսաւ օր մը ներա
Վարդերն անբիծ այտերուն:
Շուշանին պէս դալկութիւն
Եթէ ըլլար քու վըրայ,
       Դժգունէիր որպէս նա,
Ինչպէս որ օր մը շուշան
Դժգունեցաւ աննըշան՝
Տեսաւ ձեռներն երբ ներա:
       Եւ դեռ ըսե՞մ օր մ՚երկին
Ամպոտեցաւ է՞ր արդեօք
Երբոր կ՚ընէր նէ աղօթք,
Վերն յառած աչքն ու հոգին:
       1871